Friday, September 2, 2011

Ang Tanging Pag-asa

I saw this wall post from a friend's FB account and I couldn't help but laugh. I found it a bit corny  to post it on my wall so I refrained myself. I ended up posting it on a colleague's wall and the rest of my colleagues had a fit of  laughter. So I thought I should post it here.  

GIYERA sa LIBYA, TSUNAMI sa JAPAN, LINDOL sa HAITI, SINKHOLE sa CHINA at unti-unting PAGLUBOG ng ANTARTICA. ilan lng yan sa dahilan ng pagkamatay ng libu-libong tao dito sa mundo at kumalat na ang balita tungkol sa nalalapit na paggunaw ng mundo. subalit mayroon pa tayong pagasa!.....

At yun ay walang iba kundi hanapin ang mga nawawalang PITONG DRAGON BALLS!! para maligtas ang sanlibutan! -Please re-post para maraming makatulong sa paghahanap ng Dragon Balls!
Privacy

No comments:

Post a Comment

Mga sumabay sa aking byahe